Review | By Łukasz Komła / Nowamuzyka.pl
Christina Kubisch & Annea Lockwood | The secret life of the inaudible
Dwie wielkie artystki dźwiękowe, przekazały sobie odmienny materiał źródłowy, który połączyły na jednym wydawnictwie. „The secret life of the inaudible” to wspólny album dwóch niezwykłych artystek. Na początku chciałbym przybliżyć w paru zdaniach bogate życiorysy obu pań. Annea Lockwood urodziła się w Nowej Zelandii w 1939 roku. W 1961 roku przeniosła się do Anglii, gdzie studiowała kompozycję w londyńskim Royal College of Music, uczęszczała na letnie kursy w Darmstadt i ukończyła studia w Kolonii i Holandii, biorąc udział w kursach muzyki elektronicznej u Gottfrieda Michaela Koeniga. W latach siedemdziesiątych zdecydowała się zamieszkać w Stanach Zjednoczonych podejmując pracę w Hunter College w Nowym Jorku. []

Bookmark and Share